Virksomhedsbesøg på HHX


Virksomhedsbesøg indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor eleverne får lejlighed til at lære mere om forskellige brancher og jobfunktioner. Et virksomhedsbesøg kan enten bruges til at give eleverne en overordnet viden om hverdagen i en virksomhed eller bruges som et led i undervisningen – evt. i forbindelse med et projekt.  

Vil I være vært ved et virksomhedsbesøg? Et virksomhedsbesøg giver jeres virksomhed en enestående mulighed for at skabe en øget opmærksomhed og interesse overfor skolens elever. I får bl.a. mulighed for at vise, hvad jeres virksomhed står for, hvordan jeres dagligdag fungerer, hvilke jobfunktioner der findes etc. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk