Videregående uddannelser


Med et HHX-eksamensbevis i hånden har du rig mulighed for at videreuddanne dig. HHX-uddannelsen giver nemlig adgang til langt de fleste videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler og erhvervsakademier - både de korte såvel som de mellemlange og lange videregående uddannelser.

På HHX får du de kompetencer, som du skal bruge for at læse videre og senere få en karriere i enten private eller offentlige virksomheder. Du kan altid læse videre uanset dit valg af studieretning. Du skal dog være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer for at kunne søge ind.

Lange videregående uddannelser

Mange HHX-studenter vælger efter endt HHX-uddannelse at tage en lang videregående uddannelse på fx et universitet eller handelshøjskole. Her findes et væld af muligheder inden for områder som fx

 • Sprog
 • Økonomi
 • Jura / erhvervsjura
 • Samfundsfag
 • Statskundskab
 • Revision
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Historie
 • Datalogi

Mellemlange videregående uddannelser

HHX-uddannelsen åbner op for mange uddannelses- og karrieremuligheder. Inden for de mellemlange videregående uddannelser vælger flere HHX-studenter at fortsætte deres uddannelsesforløb inden for jobområder som

 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Politibetjent
 • Sygeplejerske
 • Journalist
 • Fysioterapeut
 • Officer

Korte videregående uddannelser

Ønsker du at komme hurtigt ud i erhvervslivet med en kort videregående uddannelse, så findes der også en række spændende uddannelsesmuligheder som fx

 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Serviceøkonom
 • Datamatiker
 • Multimedieuddannelsen

Adgangskortet - få hjælp til at vælge videregående uddannelse

www.ug.dk finder du Adgangskortet. Her kan du se, hvilke videregående uddannelser din hhx-eksamen giver adgang til.

Du kan bruge den til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Adgangskortet målrettet HHX-studenter >>

Studievejledere og studievalg

Er du i tvivl om, hvad du vil efter HHX? På Handelsgymnasiet Aalborg har vi tilknyttet vejledere fra Studievalg Nordjylland. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder efter HHX.

Læs mere om Studievalg Nordjylland >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk