Valgfagsorientering


På denne side kan du få et overblik over de valgfag, der udbydes på C-niveau på HHX.

Vælg mellem følgende valgfag på C-niveau

Design C

 
Du lærer om forskellige former for design - både i forhold til konkrete produkter som telefoner, ure, tøj etc., og i form af fysiske omgivelser såsom bygninger. Her lægges der vægt på det praktiske, og du lærer at visualisere og bygge modeller.
 
Idræt C

Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier.

I idræt kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
  • Forskellige typer idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • Grundlæggende principper for træning
  • Grundlæggende begreber om træning, livsstil og idrætsvaner inden for natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab
  • Idrætsformer, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
Læs mere om faget Idræt C her >>


Innovation C

Faget er for dig, der interesserer dig for innovation og det at skabe nyt. Her lærer du at arbejde kreativt med idé- og forretningsudvikling i forhold til virksomheder og organisationer - det gælder lige fra udvikling af værdiskabende idéer til realisering af innovative løsninger.
 
Finansiering C

Du lærer at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden om internationale finansielle markeder, og om virksomheders mulighed for at fremskaffe og anvende kapital.
 
Kulturforståelse C

Du lærer om forskellige landes kulturer, og du lærer desuden om, hvilke muligheder det giver dig selv og/eller en virksomhed at forstå og imødekomme kulturelle forskelle.
 
Markedskommunikation C

Du får et indblik i virksomheders kommunikation. Du lærer om, hvordan man udformer det helt rigtige budskab, og du kommer til at analysere og arbejde med reklamer i forhold til forskellige medier og platforme.
 
Organisation C

 

Organisation er et fag der undersøger, hvordan man skaber de bedste rammer for en gruppe mennesker, der skal arbejde sammen mod et fælles mål. Faget undersøger eksempelvis, hvordan ledelse kan udøves, hvordan medarbejdere motiveres, og hvilke kompetencer den enkelte medarbejder og organisationen har behov for.

Læs mere om organisation >>


Psykologi C

Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan spille ind i forhold til vores adfærd.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk