Valgfag på Handelsgymnasiet


Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af studieretningen. Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretningerne, hvis det skemamæssigt kan lade sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt antal elever, der ønsker faget.
 • Afsætning A
 • International økonomi A
 • IT A
 • Tysk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Matematik B / A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Samfundsfag B
 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C


Læs mere om valgfag og fagenes indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk