Værgeoplysninger


Hvis eleven er under 18 år, er Handelsgymnasiet forpligtet til at informere forældrene/værgen om forhold, der har afgørende betydning for elevens skolegang. Det betyder bl.a., at indkaldelser til fraværssamtaler, karaktermeddelelser, udmeldelsesblanketter mv. sendes direkte til forældrene/værgen, så længe eleven er under 18 år.

Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere handelsgymnasiets administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.
 
Handelsgymnasiets elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever, der er myndige.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk