Uddannelsens opbygning


HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse. Her får du en bred og solid viden om samfunds-, erhvervsmæssige- og kulturelle forhold. Vi har både fag, som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og unikke for Handelsgymnasiet.
 
På Handelsgymnasiet findes både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Afhængig af dine valg ift. studieretning og valgfag, kan du være med til at sætte dit personlige præg på din uddannelse og dine fremtidsmuligheder.

Uddannelsen er opdelt i 1.g, 2.g og 3.g. De første 3 måneder kaldes for grundforløb, og her får du et indblik i HHX-fagene og dine muligheder på de forskellige studieretninger. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du vil fortsætte med, og dermed hvilke fag du vil fordybe dig i. 
Læs mere om grundforløbet og studieretningsforløbet:
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk