Tutorer på HHX


På Handelsgymnasiet Aalborg har vi et helt særligt tutorkorps, som står parat til at give dig den bedst mulige start på gymnasielivet – både fagligt og socialt. Korpset består af frivillige elever fra 2. og 3.g, og de sørger for at hjælpe dig godt igennem det første år på HHX. Du møder allerede tutorerne den første skoledag, hvor de står parate til at guide dig hen til din nye klasse. De sørger for, at du kommer til at lære dine klassekammerater at kende, og de svarer med glæde på dine spørgsmål vedrørende fag og undervisning. Hver klasse får tildelt 2-4 tutorer.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk