Team Danmark Elev på HHX - Aalborg Handelsgymnasium


Er du eliteidrætsudøver og ønsker en hhx-uddannelse?

Som eliteidrætsudøver kan du kombinere dine sportsaktiviteter og samtidig tage en hhx-uddannelse. En løsning kan være at forlænge studietiden med op til et år. På den måde kan dit ugentlige timetal blive nedsat, hvilket samtidig betyder færre lektier, så du får bedre tid til at passe din træning. Som Team Danmark-elev kan du vælge frit mellem alle vores studieretninger. Betingelsen for at blive Team Danmark-elev er blot, at du kan godkendes af Team Danmark som eliteidrætsudøver.
 
Hvis du får en sportslig godkendelse fra Team Danmark, hjælper vi dig med at tilrettelægge din uddannelse så du samtidig kan passe din træning, træningslejre og konkurrencer. På Team Danmarks hjemmeside kan du se og ansøge om en sportslig godkendelse.
Med en sportslig godkendelse opnår du:
  • Status som atlet
  • Mulighed for forlængelse af uddannelsens med et år
  • Adgang til supplerende undervisning
  • Forståelse for din situation og behov for fleksibilitet i hverdagen
  • Fleksibilitet i forhold til eksamen
Med din sportslige godkendelse i hånden tilrettelægger vi i fællesskab, hvordan dit uddannelsesforløb skal forme sig.  Vælger du at forlænge din uddannelse med et år, vil du normalt følge den samme klasse i 3 år. De fleste vælger at følge undervisningen i fuldt omfang det første år og reducerer derefter deres undervisningstid på de efterfølgende år.
 
Når du har din sportslige godkendelse, er det en god idé at du giver skolen en oversigt som viser, hvornår du træner og hvornår du skal på træningssamlinger og deltage i konkurrencer/kamp.
 
Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef Jørn Dahl på tlf. 2710 5929 eller mail jda@ah.dk, hvis du har behov for yderligere information.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk