SU regler


Er du over 18 år og går du på hhx, har du mulighed for at søge om SU. SU betyder ”Statens Uddannelsesstøtte” og er en økonomisk støtteordning, der gives til folk under uddannelse. Der er dog nogle forskellige regler for, hvornår du kan få SU støtte.

Med SU får du et fast beløb hver måned. Størrelsen på dit stipendium afhænger dog af, om du er udeboende eller om du bor sammen med én eller begge dine forældre. Hvis du er mellem 18 og 20 år er størrelsen på din SU-støtte desuden afhængig af dine forældres indtægt. Er du derimod over 20 år, betragtes du som uafhængig af dine forældre.

Du har ret til SU i kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli, hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om ungdomsuddannelse og SU >>

Sådan søger du SU

Selve ansøgningen om SU sker elektronisk via www.su.dk. For at kunne søge om SU skal du bruge enten en digital signatur, pinkode eller NemID. Du kan læse mere på www.su.dk.

Du kan også få flere informationer om mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også kan få en folder. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk