Studieture


Hvis du har internationale ambitioner kan du vælge fag på handelsgymnasiet, der bringer dig på det rigtige karrierespor.  I undervisningen har vi fokus på både national og international handel, og du vil lære om kulturforskelle og internationale markeder. Men et er teori – noget andet er praksis, og derfor har du mulighed for at tage med på studieture og deltage i udvekslingsophold i udlandet. Formålet er, at du efter endt studietid ser verden med internationale briller, og at du forstår at begå dig i andre dele af verden.

På handelsgymnasiet har vi en lang tradition for at arrangere spændende og oplevelsesrige studieture. Studieturens oplevelser tager afsæt i undervisningen, og når klassen vender hjem anvendes turens erfaringer i forbindelse med bl.a. projektarbejde.
 
I 1. g arrangeres der en teambuildingdag, mens der i 3.g arrangeres studieture af en uges varighed. Eleverne deltager i planlægningen af studieturene og har derfor indflydelse på indhold og pris. 
 
Vælger du at gå i en international klasse på Handelsgymnasiet Aalborg, så kommer du til at deltage i hele tre studieture. Her vil studieturen i 3.g typisk gå til fjerne destinationer som USA eller Kina.  
 
Der er egenbetaling på studieturene, der afhænger af studieturens destination og varighed.
 
Alle studieture på Handelsgymnasiet er alkoholfri. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk