Virksomhedsøkonomi og International Økonomi


Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Dine interesser går både i retningen af at arbejde med økonomi og samfundsforhold – både nationalt og internationalt. Måske drømmer du om en fremtid som ejendomsmægler, økonomisk rådgiver eller revisor. Oplagte videregående uddannelser kan fx være inden for økonomi, samfundsvidenskab og jura eller en uddannelse inden for sprog.

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International Økonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 2-3 valgfag. På denne studieretning er det muligt at vælge op til fem A-fag.

Særligt forløb - international klasse

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? På denne studieretning har du mulighed for at tilmelde dig en international klasse. Her kommer du på hele tre studieture i løbet af dine tre år på HHX. For at komme i en international klasse er det en betingelse, at du deltager i de planlagte studieture. Prisen for at gå i en internatioal klasse er ca. 30-35.000 kr for alle tre år.
 

Adgang til videregående uddannelser

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk