International Økonomi og Fransk


Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med samfundsforhold og sprog. Dine interesser er internationale forhold, og måske drømmer du om en fremtid i udlandet eller en karriere i en international virksomhed/organisation. Oplagte videregående uddannelser kan fx være inden for områderne samfundsvidenskab og sprog.

Studieretningsfag

 • International Økonomi A
 • Fransk A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 2 valgfag. På denne studieretning er det muligt at vælge op til fem A-fag.

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk