Studie- og ordensregler


På handelsgymnasiet findes et sæt studie- og ordensregler, som naturligvis skal overholdes af alle.  Reglerne er fastsat af skolens bestyrelse, elevrådet og uddannelsesrådet. Reglernes overordnede mål er at fremme studieaktiviteten i et positivt undervisningsmiljø.

Skolen sørger for, at du orienteres om reglerne og om hvilke konsekvenser, der følger, hvis reglerne brydes. Som elev har du dog også selv pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk