Studie- og ordensregler for studieture


En studietur, som Handelsgymnasiet arrangerer, er en del af undervisningen, og det er obligatorisk at deltage aktivt i hele turens program. Formålet med studieturen er at give eleverne større faglig viden, at styrke det sociale sammenhold i klassen og at give eleverne mulighed for på kvalificeret og reflekteret vis at få kendskab til andre kulturer.

Elever, der rejser i grupper, repræsenterer både Handelsgymnasiet og Danmark, og det er derfor væsentligt, at I tilpasser jer, respekterer og overholder de love, normer og værdier, som er gældende i det land, I besøger. Der er store forskelle, både når det gælder påklædning, spisevaner, omgang med alkohol og tobak, forholdet mellem unge og voksne og meget mere. Det er vigtigt, at I som rejsende er opmærksomme på og respekterer disse forskelle. 

Ud over skolens studie- og ordensregler skal følgende regler overholdes

 • Du er selv ansvarlig for din opførsel under hele studieturen.
 • Du og dine kammerater skal opføre jer anstændigt, respektfuldt og hensynsfuldt over for hinanden og over for alle andre, I kommer i kontakt med, både når I færdes samlet og i mindre grupper.
 • Der er mødepligt til undervisningen og til det obligatoriske program. Skolen registrerer fremmøde og fravær. Ved evt. sygdom kontaktes medrejsende lærere omgående.
 • Du skal møde frisk og veludhvilet, og du skal møde til tiden.
 • Du og dine kammerater skal i forbindelse med besøg hos virksomheder, skoler og andet opføre jer afdæmpet, interesseret og venligt samt klæde jer præsentabelt.
 • Du og dine kammerater skal respektere aftalte hjemkomsttidspunkter.  
 • Der skal tages hensyn til andre gæster på hotel/hostel (nattero).
 • Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.
 • Det er ikke tilladt at besidde eller indtage alkohol og andre rusmidler på studieturen. Det er ikke tilladt at være en del af nattelivet.
 • Gå aldrig alene, og pas på jer selv og hinanden.
 • Du skal rette dig efter anvisninger og henstillinger fra lærerne samt samarbejde konstruktivt i alle situationer. 

Overtrædelse af reglerne

Elever, der overtræder studie- og ordensreglerne, tildeles enten en påtale, en advarsel eller sendes for egen regning alene hjem med den først mulige transportforbindelse samt udelukkes evt. fra kommende studieture og får dermed frataget EBBD-beviset. Forældre til elever under 18 år vil blive kontaktet med henblik på hjemtransporten. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk