Skolens værdier


Let’s SHARE

På handelsgymnasiet beskriver vi vores værdier med fem små ord:
   • Samarbejde
   • Handlekraft
   • Ansvarlighed
   • Respekt
   • Engagement

På skolen lever værdierne hver for sig og i tæt samspil. Hver især fortæller de historien om alt det, der danner grundlaget for hverdagen på skolen. De uskrevne regler, måden at behandle hinanden på og forventninger til god opførsel – både overfor gæster og dem, der har deres daglige gang på skolen. Vi kalder dem SHARE, fordi vi tror på, at man når længst, når alle samarbejder om at føre værdierne ud i livet.

Den anerkendende tilgang

Det er en del af skolens værdigrundlag, at vi alle bestræber os på at være anerkendende i forhold til hinanden. Det betyder, at vi i dagligdagen tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor de unge er i centrum, og hvor de føler sig værdsat, forstået og respekteret. Den anerkendende pædagogik er således et bærende element i alle uddannelsesaktiviteterne på Aalborg Handelsgymnasium.
 
Den anerkendende tilgang bygger på den antagelse, at de fleste mennesker ikke lærer ved at blive konfronteret med alt det, de ikke kan, og at mennesker ikke udvikler sig af at blive konfronteret med deres fejl, mangler og undladelser. Derfor sætter vi ikke først og fremmest fokus på det, der mangler, er forkert, er for dårligt osv., men retter opmærksomheden mod det positive, som der altid er. Vi er af den overbevisning, at bevidstheden hos skolens ledere og lærere om værdien af anerkendelse og værdsættelse styrker de læringsprocesser hos eleverne, som det er vores fornemste opgave at sætte i gang og holde ved lige.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk