Sidste skoledag og gallafest


På Handelsgymnasiet Aalborg er der en dejlig tradition for, at afgangseleverne i forbindelse med deres sidste skoledag arrangerer en festlig gallafest. Ved denne lejlighed holder eleverne en stor fest med fint tøj og god mad. Samtidig har eleverne i ugerne op til festen øvet sig i at danse lanciers. Traditionerne og overtroen byder, at afgangseleverne denne nat ikke må sove, før de næste morgen har modtaget deres eksamensplan.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk