Aktiviteter målrettet grundskoler/efterskoler


På Handelsgymnasiet udbydes 9 forskellige aktiviteter

Om aktiviteterne

På Handelsgymnasiet Aalborg (HHX) deltager vi gerne i undervisningsforløb med grundskoler/efterskoler, og vi har stor erfaring i at køre flere spændende forløb.

Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i elevernes behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb. Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem jeres lærere og vores ungdomsuddannelser. Det betyder, at forløbene bliver relevante og nærværende for eleverne, hvilket fremmer engagementet og motivation for deltagelse, og samtidig øger det elevernes faglige udbytte.

Samarbejdsmulighederne kan være rettet mod emner som økonomi, formidling, jura, sprog, innovation, konceptudvikling og det at opstarte egen virksomhed.

Hvad angår det økonomiske aspekt ift. aktiviteterne, afholder vi alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at jeres lærere også deltager i aktiviteten.

Få et forløb tilpasset jeres grundskole

Det er både enkelte og let at indgå et samarbejde. Proceduren er:
  1. Kontakt én af vores kontaktpersoner (står beskrevet under hvert forløb)
  2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres undervisning
  3. Aktiviteten gennemføres - enten hos jer eller hos os

Vi glæder os til at lave et spændende aktivitetsforløb sammen med jer. Afhængig af interesse og tilslutning kan vi være nødt til at sætte en begrænsning på antallet af udbud. Aktiviteterne vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.

Tidspunkt for aktiviteterne

For at kunne lave det bedste forløb for jeres elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden:
9. - 10. klasse 8. klasse
d. 1/9 2018 til d. 1/2 2019 d. 1/2 2019 til d. 1/5 2019
Susanne Madsen Lektor
Morten Wad Rasmussen Adjunkt
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk