Psykologisk rådgivning


Sven Sanden-Johansson er tilknyttet HHX som psykolog. Den psykologiske rådgivning er et tilbud til dig, hvor tilværelsen på forskellige områder aktuelt forekommer uoverskuelig eller er gået i hårdknude:

  • Personlige problemer som lavt selvværd, ængstelighed, nedtrykthed og stress. Endvidere kriser som følge af tab og alvorlige hændelser, samt kriser af eksistentiel karakter.
  • Skoleproblemer som præstations- og eksamensangst eller manglende social trivsel.
  • Familieproblemer som konfliktfyldt eller manglende kontakt med forældre og søskende.
  • Sociale problemer som mangel på stabile kontakter, ensomhed, uoverensstemmelser i vennekreds eller i kæresteforhold.

Listen af problemtyper kunne fortsættes. Den enkeltes problemkompleks er imidlertid altid unikt, og samtalerne tager udgangspunkt der, hvor den enkelte finder det rigtigst i den givne situation.

Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke videregives oplysninger til andre, med mindre det er aftalt.

Samtalerne finder sted på onsdage i tidsrummet 9.30-12.30. På Saxogade afholdes der samtaler i lige uger, mens det på Turøgade foregår i ulige uger. Du kan træffe aftale med Sven via sms til 2725 8504 eller mail til svj-skole@aalborg.dk. Det er vigtigt, at dit navn, afdeling og mobilnummer er med i henvendelsen. Evt. afbud skal ske via sms så tidligt som muligt og senest på samtaledagen inden kl. 8.00, således at det kan lade sig gøre at give tiden til en anden.

Psykolog
Sven Sanden-Johansson
Psykolog
Tlf.: 27258504
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk