Psykologisk rådgivning


På HHX tilbydes psykologsamtaler med elever, der oplever forskellige udfordringer i dagligdagen.

Elever, der oplever problemer, som har betydning for deres uddannelsesforløb, har mulighed for at rette henvendelse til en studievejleder. Studievejlederen eller elevcoachen vil i samråd med psykologen vurdere, om eleven skal kaldes ind til en forsamtale hos psykologen med mulighed for et efterfølgende samtaleforløb. Der er tale om støttende samtaler til forebyggelse af mentale helbredsvanskeligheder. Ved behov for psykologisk behandling vil psykologen sørge for viderehenvisning til andre tilbud i kommunen eller relevante behandlingsinstanser i samråd med den enkelte elev.

Eksempler på problemer, der kan tages op i et samtaleforløb:

  • Generel mistrivsel (fx oplevelse af forringet livskvalitet, søvnbesvær, forstyrrelse af appetit, følelsesmæssige vanskeligheder, oplevelse af lavt selvværd og lav selvtillid)
  • Personlige problemer i eller uden for skolen
  • Sociale problemer (oplevelse af ensomhed, konflikter, mobning og lignende)
  • Ængstelse og præstationsangst
  • Nedtrykhed, oplevelse af håbløshed
  • Oplevelse af stress-symptomer

Henvendelse skal ske til en studievejleder eller elevcoach.

Psykolog
Casper Andersen
Psykolog - Saxogade
Maria Chebørløv Brix
Psykolog - Turøgade
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk