Projekt Frivillig


Projekt Frivillig er et initiativ, som gør det muligt for alle elever på ungdomsuddannelser at indgå i et forløb med frivilligt arbejde. Et afgrænset forløb med frivilligt arbejde i en forening kan give dig et pusterum, hvor du får mulighed for at lære nye mennesker at kende og få et indblik i den frivillige verden – og samtidig få et bevis for det!

Forløbet skal vare minimum 20 timer og foregå uden for skoletiden, og det er frivilligt for dig som elev at deltage. Ved at deltage i projektet får du mulighed for at afprøve dine personlige og faglige kompetencer i praksis. Hvis du deltager i frivilligt arbejde ved siden af din uddannelse, får du desuden et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis, når du skal søge uddannelse og job. Du kan læse mere på www.projektfrivillig.dk.
Projekt Frivillig - kontakt
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
Tlf.: 27105924
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk