Partnerskab med Handelsgymnasiet


På Aalborg Handelsgymnasium lægger vi stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen. Derfor har vi på gymnasiet en række klasser, der samarbejder med virksomheder i erhvervslivet. Det vil sige, at der i undervisningen i højere grad inddrages konkrete eksempler fra virkeligheden med udgangspunkt i virksomhedernes daglige arbejdsopgaver.

Som virksomhed har I mulighed for at blive tilknyttet én eller flere klasser på Handelsgymnasiet Aalborg. På den måde bliver der bygget bro mellem den gymnasiale uddannelse og erhvervslivet, så elevernes får et større kendskab til og forståelse for erhvervslivets forhold. Ved at indgå en partnerskabsaftale med Handelsgymnasiet er I med til at højne uddannelsesniveauet og samtidig får I som virksomhed en øget synlighed og profilering blandt de unge, ligesom I lettere vil kunne rekruttere elever til jeres virksomhed. Samtidig vil I blive nævnt i noget af skolens markedsføringsmateriale og få synlige skilte med firmalogo udenfor de klasser, som I samarbejder med.

En partnerskabsaftale kan derfor ses som en langsigtet, strategisk alliance, som er til gensidig nytte for både partnervirksomheden og handelsgymnasiet. I en partnerskabsaftale kan der være indlagt muligheden for virksomhedsbesøg, konkrete caseopgaver eller at en medarbejder fx gæster skolen. Mulighederne er mange og et partnerskab kan naturligvis skræddersys til den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Ønsker I at høre mere om mulighederne for en partnerskabsaftale kan I kontakte Jørn Dahl på tlf. 2710 5929 eller dahl@ah.dk.

Handelsgymnasiet har lavet samarbejdsaftaler med:

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk