HHX-elever deltog i workshop - den digitale virkelighed

27. april 2017

Aalborg Universitet inviterede den 26. april 330 gymnasieelever fra Turøgade til en dag i innovationens og digitaliseringens navn. Nordkraft dannede rammen om en case competition, hvor tre virksomheder stillede med praktiske problemstillinger, som de fik elevernes løsningforslag til.  

Velfærdssamfundet har stadig større udgifter og færre indtægter. 1/3 er ansat i det offentlige i Danmark og 2/3 af det offentliges udgifter udgøres af lønudgifter. Men med velfærdsteknologi som avancerede robotter og digitale løsninger, så er Danmark langt fremme med at løse udfordringer og komme behov i møde. Men selv om nogen virksomheder allerede er langt fremme, så fortæller lektor Keld Pedersen: ”Man efterspørger unge, der kan tænke ud af boksen, og som både kan tænke i helt nye måder at drive forretning på og nye måder at løse kendte opgaver på. Vi kan stille det groft op og sige, at der er den gamle verden og den nye verden – som adskiller sig fundamentalt fra det, vi kender i dag, fx deløkonomi og platformsøkonomi. Det er den type problemstillinger, vi forskningsmæssigt kigger på, og som vi gerne vil vække de unges interesse for med dette arrangement.”

Aalborg Bibliotekerne var en af de deltagende virksomheder, og de er et rigtig godt eksempel på en traditionel virksomhed, som er udfordret af de nye digitale løsninger. - ”Vores traditionelle kerneydelser – informationsmonopolet, udlånet af musik, film, bøger og andre digitale medier i fast form – er truet eller udkonkurreret,” fortæller Torben Fløjgaard Jakobsen fra Aalborg Bibliotekerne. ”Vi står på en brændende platform, og vi har brug for hjælp til at tænke nyt.” 

De øvrige deltagere på dagen var Nets med Dankortet, der er nordens største udbyder af elektroniske betalingsløsninger, og den lokale virksomhed Xtel ApS, der bl.a. har udviklet  genoptræningsrobotten Robofit, der via en App, giver borgere mulighed for at træne selvstændigt med fuld dokumentation af forløbet undervejs. 

”Det er nogle super spændende virksomheder, vi har fået med, og vi forventer os meget af dagen,” fortæller Laust Høgedahl, der er uddannelsesleder for bacheloruddannelsen i innovation & digitalisering, som står bag arrangementet. -”Vi søger at bygge bro mellem Aalborg Universitet, ungdomsuddannelserne i regionen og offentlige og private virksomheder, hvor vi med udgangspunkt i de unges erfaringer og perspektiver får mulighed for at arbejde med, hvordan digitalisering på nye innovative måder kan løse fremtidens udfordringer.”  

Fra Aalborg Handelsskole deltog 1. årgang (undtagen 1.S) og eleverne havde en anderledes og spændende dag, hvor idéerne fløj henover bordene. Der var biografbilletter på højkant til vinderne, og som en elev begejstret udbrød: ”Vi må gøre alt for at vinde de billetter.” Og mange gode ”pitches” efter ”Pain-cure-profit”-modellen gjorde det svært for dommerne at vælge vinderne. Og først til allersidst blev spændingen udløst, og hvem ved om elevernes idéer en dag vil være at finde ude i det virkelige erhvervsliv.

Video

Se video fra dagen: 

https://www.facebook.com/InnovationOgDigitalisering/videos/1413394588703980/ Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk