Ordensregler og politikker


På Handelsgymnasiet Aalborg er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er engagerede i skolens hverdag og i den daglige læring. Det er vigtigt for os, at handelsgymnasiet er et godt lære- og værested med plads til alle.

For at sikre et fælles grundlag, og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skoledagen, har vi nogle retningslinjer, som vi forventer, at du som elev overholder:

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk