Optagelsesprøver


Hvert år er der elever, der ikke umiddelbart får folkeskolens indstilling til at søge optagelse på HHX.  Det betyder dog ikke, at eleverne afvises pr. automatik. I stedet vil vi gerne have lejlighed til at vurdere deres muligheder for at gennemføre HHX-uddannelsen gennem en optagelsesprøve.

Hvis en elev i sin uddannelsesplan er indstillet til en optagelsesprøve, skal han eller hun bestå prøven inden optagelse på handelsgymnasiet. Eleven kommer til prøve i et eller flere af fagene dansk, engelsk, matematik samt i enten tysk eller fransk. Fagene udvælges på baggrund af elevens folkeskolekarakterer i fagene samt ud fra, hvilken studieretning, eleven ønsker på handelsgymnasiet.  Optagelsesprøverne afholdes i løbet af april-maj måned og eleverne indkaldes pr. brev.

Hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven er du velkommen til at kontakte din folkeskole eller handelsgymnasiet.

Skolens studievejledere tager hånd om hver enkelt elev, og vurderer nøje elevernes muligheder på baggrund af de resultater, som optagelsesprøverne viser. Hvis elevens faglige kompetencer ikke rækker til en optagelse på handelsgymnasiet, bliver eleven tilbudt en plads på HG på Aalborg Handelsskole.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk