Optagelse og adgangskrav


Ansøg om optagelse på HHX

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse til hhx-uddannelsen via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Du logger på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du først angive Handelsgymnasiets navn. Tidligere skulle du også angive en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot gymnasiet, og så skal du i løbet af de første tre måneder på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage. 

I forbindelse med ansøgningen skal du også angive, hvilken af afdelingerne – Saxogade eller Turøgade - du ønsker at gå på. Vi kan dog ikke love, at alle får opfyldt deres ønske, men vi gør altid vores bedste for at prøve.

Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er senest d. 1. marts. 

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Adgangskrav 2017/2018

Du kan blive optaget på handelsgymnasiet, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.
  • Hvis du efter 9. klasse vælger at tage 10. klasse, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Opfylder du disse krav, kan du blive optaget.

Skærpede krav fra 2019

Fra 2019 skærpes adgangskravene til de gymnasiale uddannelser med bl.a. et gennemsnitlig karakterkrav på 5.0 i de afsluttende standpunktskarakterer. 

Optagelsesprøve

Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller dig til optagelsesprøve, vil vi indkalde dig til en sådan. Her vil du komme til prøve i fagene dansk, engelsk, matematik samt i enten tysk eller fransk. Hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven er du velkommen til at kontakte enten din folkeskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning eller handelsgymnasiet.

Læs mere om optagelsesprøven >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk