Ny rektor for Handelsgymnasiet Aalborg

4. juli 2018

Handelsgymnasiet Aalborg har netop ansat Charlotte Koldsø som ny rektor for gymnasiets to afdelinger. Charlotte tiltræder d. 1. august 2018, hvor hun afløser nuværende rektor Jens Otto Petersen, der har valgt at gå på pension. Hun kommer dermed til at stå i spidsen for Nordjyllands største gymnasium med ca. 1.675 elever fordelt på 70 klasser.

Charlotte Koldsø kommer fra en stilling som studieleder på professionshøjskolen UCN, hvor hun har været studieleder på finansuddannelserne siden 2009. Som studieleder har hun bl.a. været med til at sikre et relevant indhold i finansuddannelserne, så de tilgodeser erhvervslivets behov. Charlotte kommer derfor både med en stor indsigt i uddannelsesverdenen og god ledelseserfaring.

Med tiltrædelse som rektor for Handelsgymnasiet Aalborg kommer Charlotte Koldsø til at møde de unge tidligere på uddannelsesvejen, og hun glæder sig til dette møde, da kilden til uddannelse af kompetente unge er central for ikke blot de unge selv, men også erhvervslivet i region Nordjylland.

- Jeg ser frem til at skulle være med til at udvikle og styrke de unges kompetencer i deres tid på handelsgymnasiet, så de senere står stærkt i forhold til videreuddannelse og beskæftigelse - både lokalt, nationalt og internationalt set, fortæller Charlotte Koldsø og fortsætter:

- Handelsgymnasiet Aalborg er et både veldrevet, innovativt og anerkendt gymnasium, hvor der løbende igangsættes mange nye initiativer – ofte i tæt kontakt med erhvervslivet. Jeg glæder mig til at blive en del af dette i samarbejde med gymnasiets dygtige medarbejdere, så handelsgymnasiets positive udvikling kan fortsætte, siger Charlotte.

Charlotte Koldsø er oprindelig uddannet cand. oecon. og har beskæftiget sig med undervisning gennem mange år, og har i den forbindelse også taget pædagogikum. Tidligere har hun bl.a. undervist på finansøkonomuddannelsen inden for fagene statistik, samfundsøkonomi og finansielle markeder, ligesom hun også har været underviser for matematikhold på HHX. 

For Charlotte Koldsø er ansættelsen et glædeligt gensyn med Aalborg Handelsskole, idet hun tidligere har været ansat på skolen under Nordjyllands Erhvervsakademi fra 2000 og indtil udskillelsen af erhvervsakademiuddannelserne i 2009.Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk