Materialegebyr


Kopiering til undervisningsbrug er muligt. Der betales ved skoleårets start et materialegebyr, som dækker forbruget af print og kopiering samt elektroniske ordbøger til undervisningsbrug m.m. Afgiften er i år for 1.g’erne kr. 500,-, som dækker alle tre skoleår.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk