Matematik og Virksomhedsøkonomi


Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik og regnskab. Her kigger vi nærmere på forskellige matematiske modeller, og vi lærer at analysere regnskaber og nøgletal i en virksomhed. Studieretningen er oplagt for dig, der fx gerne vil arbejde inden for forsikringsverdenen, ejendomshandel eller økonomi. Studieretningen leder naturligt op til videregående uddannelser inden for fx økonomi, matematik og jura.

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-3 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog. På denne studieretning er det muligt at vælge op til fem A-fag.

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk