Marketing and Advertising concepts


Lær at præsentere et budskab på engelsk

  • Become familiar with marketing and advertising terms and models in English.
  • Be able to understand marketing and advertising models and terms.
  • Use the terms and models in a task based exercise.
I forløbet vil eleverne få afprøvet deres formidlingsevner på engelsk i trygge rammer, ligesom de vil blive udfordret på nye metoder, så de fremadrettet vil stå stærkere i præsentationssituationer - fx fremlæggelser og mundtligt eksamen i engelsk..

Pædagogiske overvejelser

Eleverne får et indblik i markedsføring og annoncering samt mundtlig formidling på engelsk og i vigtigheden af at formidle på en klar og præcis måde. Derudover får eleverne kendskab til konkrete redskaber og metoder til at strukturere deres formidling og til selve kommunikationssituationen. Også andre emner efter jeres ønske kan danne grundlag for et formidlingsforløb på engelsk.

Målgruppe

For 9. og 10. klasse.

Forløbets varighed

2 dage

Sted

Aktiviteten kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet i Saxogade eller Turøgade.

Kontaktpersoner

Turøgade
Lektor Susanne Madsen
E-mail: sma@ah.dk
Mobilnummer: 2527 0533
 
Saxogade
Adjunkt Morten Wad Rasmussen
E-mail: mwr@ah.dk
Mobilnummer: 2568 0754
Susanne Madsen Lektor
Morten Wad Rasmussen Adjunkt
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk