Læse-/skrivevejledning


Læse-/skrivevejledningen er et tilbud til dig, der har vanskeligheder med læsning, skrivning eller stavning. Det kan fx være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og således har brug for ekstra it-hjælpemidler og studiestøtte. En anden mulighed er, at du generelt har skriftsproglige problemer.

Vi kan tilbyde dig korte kurser i læsning eller stavning, samt individuel støtte i forbindelse med skriftligt arbejde og større opgaver. Hvis der er behov for det, kan vi teste dig for at finde ud af, om du er ordblind og efterfølgende give dig støttetimer og søge om it-hjælpemidler.
Vil du gerne have hjælp til:
  • at blive en hurtigere og bedre læser?
  • at øge din læseforståelse?
  • at blive bedre til at stave?
  • at blive bedre til at formulere dig og strukturere en stil eller et projekt?
...så kan du kontakte os. Vi står parate til at hjælpe dig. 
Læsevejledere - Turøgade
Gry C. Czaja
Adjunkt / Læsevejleder
Tlf.: 91333337
Hanne Rasmussen
Lektor
Engelsk, IT
Tina Stein Raaschou
Lektor
Dansk, Tysk
Læsevejledere - Saxogade
Anita Dahl Guldbæk
Lektor
Dansk og engelsk
Marianne Kristensen
Lektor
Engelsk, markedskom.
Ulla Carlsen
Lektor og PIU-koordinator
Erhvervsret
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk