Konceptudvikling - innovative arbejdsprocesser


På dette forløb skal eleverne med udgangspunkt i en række innovative arbejdsmetoder arbejde med en reel samfunds eller ressourceudfordring, hvor der er et udtalt/akut behov for forandring.
 
Det at arbejde med en reel udfordring gør, at eleverne oplever en aktualitet i emnet. En aktualitet, som både forud for og ikke mindst efterfølgende kan perspektiveres til den øvrige undervisning. Målet kan være at udvikle kampagner, film, skriftlige komponenter, storyboards, præsentationer mv., der fx påvirker forbrugeradfærd og dermed kan være med til at løse den valgte udfordring.
 
I forløbet arbejdes der på tværs af den traditionelle fagfaglighed og de deltagende elevers kompetencer bringes i spil på kreativ vis via innovative metoder. Eleverne tvinges til at forholde sig aktivt til problemfeltet, som udarbejdes ud fra elevernes egen hverdag.
 
Eksempler på emner, der kunne indeholde akutte behov for forandring er:
  • Madspild
  • Ressourceforbrug (vand, emballage, affald, strøm)
  • Grøn energi
  • Mobning på sociale medier
  • Rygning og alkoholforbrug som teenager
  • Forbrugskultur – brug og smid væk / genbrug
  • Vækst kontra bæredygtighed
Forløbet kan have forbindelse til mange forskellige grundskolefag. Det kan medvirke til, at innovation, innovative arbejdsmetoder og innovativ tænkning naturligt indarbejdes i elevernes måde at arbejde på. I forløbet arbejder eleverne i grupper på 3-6 personer, hvor der tages hensyn til både naturlige alliancer og elevernes faglige niveau – gerne på tværs af flere klasser.
 
Forløbet kan kobles til en emneuge eller årstema for årgangen. Forældre og eksterne interessenter fra fx lokalmiljøet kan også inddrages i forløbet

Pædagogiske overvejelser

Eleverne arbejder innovativt med en behovsfunderet og for dem relevant udfordring. Processens mål er at skabe et synligt produkt i form af fx en kampagnefilm, præsentation, koncept etc. Undervejs vil eleverne blive løftet ud af de traditionelle fagfaglige forudsætninger, hvilket gør dem mindre bundne og mere frie i deres metodevalg.

Målgruppe

For udvalgte elever i 8., 9. eller 10. klasse.

Forløbets varighed

Fra 3 til 5 dage afhængig af forløbets indhold.

Sted

Innovationsforløbet foregår typisk både på Handelsgymnasiet Aalborg og på elevernes egen skole.

Kontaktperson

Turøgade
Lektor Susanne Madsen
E-mail: sma@ah.dk
Mobilnummer: 2527 0533
 
Saxogade
Lektor Ulla Carlsen
E-mail: uca@ah.dk
Mobilnummer: 2859 1965

Susanne Madsen Lektor
Ulla Carlsen Lektor og PIU-koordinator
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk