Klagemuligheder


Hvis du som elev på handelsgymnasiet i det daglige eller ved eksamen føler, at du ikke bliver behandlet korrekt, har du mulighed for at klage. Klagen skal afleveres til skolens ledelse, inden der er gået 2 uger fra det tidspunkt, hvor den hændelse du ønsker at klage over, har fundet sted.

Klagen skal være skriftlig og velbegrundet, og du er velkommen til at kontakte Handelsgymnasiets ledelse med henblik på vejledning i, hvordan klagen kan udformes.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk