Internationale klasser på HHX


Som led i skolens internationale strategi udbyder vi på Handelsgymnasiet Aalborg to internationale klasser, der giver dig en større sprogkompetence og et globalt perspektiv inden for dine studieretningsområder. 

Som elev i en international klasse kommer du til at deltage i tre studieforløb i løbet af dine tre år på gymnasiet. De to første forløb går til europæiske lande, mens forløbet i 3.g går til eksempelvis USA. I løbet af alle tre år vil du samtidig opleve en daglig undervisning, hvor der i højere grad fokuseres på internationale forhold. Når du har gennemført din HHX-uddannelse i en international klasse, får du det særlige bevis 'European Business Baccalaureate Diploma' (EBBD) sammen med dit studentereksamensbevis.

For at komme i en international klasse er det en betingelse, at du deltager i de planlagte forløb. Du skal samtidig påregne at betale ca. 30-35.000 kr. for at deltage i alle studieturene i både 1., 2. og 3.g. Hertil skal lægges en egenbetaling på noget af forplejningen på forløbene.

Tilmelding til international klasse

Ønsker du at gå i en international klasse, skal du tilmelde dig Handelsgymnasiet på normal vis via www.optagelse.dk. Du vil herefter modtage en bekræftelse via din e-boks, hvor du får mulighed for at tilmelde dig en international klasse.

De internationale klasser oprettes på følgende studieretninger:

Studierejser fordelt på klassetrin

Klasse Rejser Tidspunkt
1.g Studietur til en studierelevant europæisk storby.
ca. 1 uge
2.g Studieforløb til studierelevant land i Europa med privat indkvartering, forlagt undervisning og praktik.
ca. 2-3 uger
3.g Studieforløb til USA med privat indkvartering og forlagt undervisning.
ca. 2-3 uger

 
Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk