Internationale klasser


Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder?
 
Så er den internationale klasse på Handelsgymnasiet noget for dig. Her får du mulighed for at opleve verden i både Europa og USA – alt imens du går på gymnasiet. Studieturene en integreret del af undervisningen, så du kan blive klogere på verden omkring dig. 

Som elev i en international klasse kommer du til at deltage i tre studieture i løbet af dine tre år på gymnasiet. De to første ture går til europæiske lande, mens turen i 3.g går til enten USA eller Kina. I løbet af alle tre år vil du samtidig opleve en daglig undervisning, hvor der i højere grad fokuseres på internationale forhold.

For at komme i en international klasse er det en betingelse, at du deltager i de planlagte studieture. Du skal samtidig påregne at betale ca. 30-35.000 kr. for at deltage i alle studieturene i både 1., 2. og 3.g. Hertil skal lægges en egenbetaling på noget af forplejningen på turene.
 
De internationale klasser oprettes i studieretningerne:

Tilmelding til international klasse

Ønsker du at gå i en international klasse, skal du tilmelde dig Handelsgymnasiet på normal vis via www.optagelse.dk. Du vil herefter modtage en bekræftelse via din e-boks, hvor du får mulighed for at tilmelde dig en international klasse.

Studierejser fordelt på klassetrin

Klasse Rejser Tidspunkt
1.g Studietur til en studierelevant europæisk storby.
ca. 1 uge
2.g Studietur til studierelevant land i Europa med privat indkvartering og forlagt undervisning.
ca. 2-3 uger
3.g Studietur til USA med privat indkvartering og forlagt undervisning.
ca. 2-3 uger
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk