HHX-uddannelsen


Har du fundet dit gymnasium? Der hvor du kan dyrke og styrke de fag, der netop matcher dine interesser? For mange er Handelsgymnasiet det perfekte springbræt til en videregående uddannelse og senere karriere i erhvervslivet - enten herhjemme eller i udlandet.

I løbet af den 3-årige uddannelse kvalificeres du til et liv med sprog, handel, eksport, marketing og meget mere. Uddannelsens store faglighed kombineret med en direkte kontakt til erhvervslivet skaber et godt samspil, hvor du lærer at omsætte teori til praksis.

Din adgang til videregående uddannelser

Med en hhx-uddannelse i bagagen får du adgang til alle videregående uddannelser – herunder bl.a. universiteter, handelshøjskoler, journalisthøjskoler, seminarer og erhvervsakademier. HHX er samtidigt et godt springbræt til erhvervslivet, hvis du vil lære mere om kontor, finans, regnskab eller handel. Efter handelsgymnasiet kan du også vælge at fortsætte på en merkantil erhvervsuddannelse på Aalborg Handelsskole.

Tættere på virkeligheden

På HHX-uddannelsen lægges der vægt på både det teoretiske og det praktiske. Dine fag vil derfor ofte tage udgangspunkt i helt konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Som elev på handelsgymnasiet kommer du tæt på forskellige virksomheder. Dette sker bl.a. gennem praktik og virksomhedsbesøg, men også i timerne, hvor der arbejdes med cases i samarbejde med virksomheder. 

På HHX er innovation et af fokusområderne. Som elev udfordres du hele tiden til at tænke nyt og anderledes, og du lærer at søsætte nye projekter. Ved at dyrke evnen til at tænke innovativt kvalificeres du til det moderne arbejdsmarked, hvor originale idéer og det at tænke nyt er meget efterspurgt. 

Under din uddannelse på Handelsgymnasiet kommer du også i berøring med det internationale arbejdsmarked og internationale studiemiljøer. Det sker bl.a. gennem udvekslingsophold og studieture.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk