Grundforløb


De første tre måneder på Handelsgymnasiet kaldes grundforløb. Her får du et godt indblik i HHX-uddannelsen og du lærer nogle af de nye fag at kende.

På grundforløbet indgår en række fag som fx dansk, engelsk, matematik, sprog m.m. Dertil kommer fag inden for områderne virksomhedsøkonomi, international økonomi og afsætning – alle fag, der tegner HHX-uddannelsens profil.

Formålet med grundforløbet er at give dig et kendskab til uddannelsens fag og hovedområder. I løbet af grundforløbet skal du desuden beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at fortsætte med. Derfor vil du på grundforløbet få et indblik i fagområder, hhx-fagene og hvilke typer videregående uddannelser, de enkelte studieretninger er målrettet mod.

Grundforløbet skulle gerne gøre dig i stand til at vælge den studieretning, der er den rigtige for dig.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk