Faglige mål for internationale klasser


I en international klasse kommer du på studieforløb i løbet af alle tre år. Studieforløbene er fuldt integreret i undervisningen og er tilrettelagt, så de har et højt fagligt indhold. Det er vores målsætning, at forløbene skal forbedre fire helt centrale kompetencer:  

Sproglig kompetence

I 2. og 3.g er du på studieforløb af 2-3 ugers varighed, hvor du bor hos en privat familie i såkaldte ”Homestays”. Du bliver dermed dagligt udfordret til aktivt at bruge og udvikle dine sproglige kompetencer, så du får opbygget selvtillid til at kunne begå dig på et andet sprog i udlandet.  

Evne til at arbejde med fagrelevante emner på fremmedsprog

I løbet af alle tre år besøger du virksomheder i forskellige lande. Du får indblik i virksomhedernes udvikling, og hvilke muligheder og udfordringer de ser lokalt og på det internationale marked. I 2. og 3.g får du også undervisning i fag som International økonomi og Afsætning i udlandet. Både virksomhedsbesøgene og undervisningen giver dig det ordforråd og de fagrelevante udtryk, som er nødvendige for at kunne forstå og arbejde med økonomiske emner og spørgsmål på et fremmedsprog. 

Samfundsforståelse

På studieforløbene gennem alle tre år besøger du politiske institutioner og lærer om samfundsstrukturer i det land, som du besøger. På turene i 2. og 3.g modtager du desuden undervisning om politik, samfundsforhold og historie i værtslandet.

Kulturforståelse

På studieforløbene i 2. og 3.g bor du i en længere periode hos en privat familie i såkaldte ”Homestays.” I 2.g kommer du desuden på et kort praktikophold, hvor du bliver del af en britisk arbejdsplads. Du får dermed mulighed for komme ind bag facaden på værtslandet og opleve kulturelle forskelle og kutymer helt tæt på både i sociale sammenhænge og på en arbejdsplads.  

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk