European Business Baccalaureate Diploma - EBBD


Når du har gennemført din HHX-uddannelse i en international klasse, får du det særlige bevis European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) sammen med dit studentereksamensbevis. EBBD er et EU harmoniseret og fuldt akkrediteret bevis, der er anerkendt på tværs af grænser i Europa. Handelsgymnasiet Aalborg er et af de få gymnasier i Danmark, som er akkrediteret til at uddele EBBD-beviset.   

EBBD-beviset dokumenterer, at du i løbet af din HHX-uddannelse i en international klasse har opnået de kvalifikationer, som kræves for at kunne modtage beviset. EBBD er således et bevis på, at du har opnået viden og kompetencer inden for bl.a. international forretningskultur, og at du er i stand til at arbejde med økonomiske spørgsmål på et fremmedsprog. I de internationale klasser bliver du personligt udfordret i sociale, kulturelle og sproglige sammenhænge, og du bliver dermed mere omstillingsparat og får større kulturel tilpasningsevne.

EBBD-programmet kombinerer international erfaring og udsyn, stor sproglig kunnen og en solid merkantil viden. Programmet er udarbejdet for at lette unge menneskers adgang til det europæiske arbejdsmarked og for at skabe en høj kvalificeret europæisk arbejdskraft. 

Du kan læse mere om, hvordan de internationale klasser giver dig de kvalifikationer, som kræves i EBBD-programmet under de internationale studieretninger: 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk