Elevdemokrati


På HHX er det vigtigt, at du som elev har indflydelse på din dagligdag. På Handelsgymnasiet findes et særligt elevdemokrati. Det vil sige, at du som elev kan få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen. I praksis fungerer det ved, at der findes forskellige udvalg. Her står eleverne for at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer – både sociale og de mere faglige. Af udvalg kan nævnes:

  • Arrangementsudvalg
  • Sportsudvalg
  • IT-udvalg
  • Festudvalg
  • Gallaudvalg

Få indflydelse på din hverdag! Tilmeld dig et eller flere udvalg.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk