Elevcoach - Handelsgymnasiet


I løbet af din uddannelse kan du få brug for hjælp til at få løst forskellige udfordringer. På Handelsgymnasiet (Turøgade) kan vores elevcoach hjælpe og støtte dig – også med problemstillinger, der ligger ud over det faglige.

Problemstillingerne kan være mange: Forældres skilsmisse, andres/egne forventninger, diagnoser, kærestesorger, ungdomslivet, ansvar for eget liv, ensomhed, indadvendt osv.

Skolens elevcoach kan fungere som en ventil for de unge i deres hverdag. Når vi har mange ting at spekulere over i privatlivet, kan det være svært at have energi og overskud til at koncentrere sig om uddannelsen. Det er her elevcoachen kan være behjælpelig. Ofte skal der én samtale til, men nogle gange er der brug for et længere forløb.

Elevcoachen har desuden et netværk til mange offentlige myndigheder og private orga­nisationer, og kan være behjælpelig med at henvise dertil.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens elevcoach, der er tilknyttet afdelingen i Turøgade.

Elevcoach - Turøgade
Henriette Andersen
Elevcoach
Tlf.: 91333339
Elevcoach - Saxogade
Heidi Hjorth Jensen
Elevcoach
Tlf.: 27105974
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk