Elev eller trainee


Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet uddannelse, hvor undervisningen tager afsæt i konkrete, realistiske eksempler fra virksomhedernes dagligdag. Her fokuserer fagene direkte mod en karriere i erhvervslivet. Det betyder, at du står godt rustet, hvis du ønsker at indlede din karriere direkte efter din hhx-uddannelse. Det kan du fx gøre som enten elev eller trainee i en virksomhed.

Ønsker du at blive elev i en virksomhed skal du følge et merkantilt hovedforløb, der svarer til overbygningen (selve praktiktiden) på en erhvervsuddannelse. Som elev bliver du ansat i en virksomhed inden for fagretningerne kontor, handel eller detail. Inden du kan begynde, skal du gennemføre et kort målrettet uddannelsesforløb på 5 uger, hvor du får kompetencer inden for den fagretning, du har valgt. Som HHX-student kan du frem til 1. august 2020 indgå uddannelsesaftaler (elevtid) med en virksomhed à 1-2 års varighed. Efter 1. august 2020 bliver det kun muligt at indgå uddannelsesaftaler på 1 år. 

Som trainee er du i et oplæringsforløb i en virksomhed (ofte tilrettelagt af virksomheden), og forløbet vil typisk strække sig over 2-3 år. Her får du mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner, ligesom du kommer til at deltage i interne uddannelsesforløb. Der vil ofte være en tæt kobling mellem teori og praksis, og du vil hurtigt få ansvaret for dine egne opgaver.

De fleste hhx-elever bliver ansat i elev- eller traineestillinger inden for brancher som fx revision, forsikring, spedition, shipping, regnskab, ejendomshandel, reklame/marketing, offentlig administration og rejsebranchen.

Ved både elev- og traineestillinger får du løn under oplæringsforløbet.

5 ugers suppleringskursus inden elevplads

Har du en HHX-uddannelse i bagagen skal du gennemføre et 5 ugers kursus inden du kan begynde i din elevplads (for alle øvrige gymnasiale uddannelser varer kurset 10 uger). Kurset vil være inden for ét af områderne detail, handel eller kontor - alt efter hvilket område din kommende elevplads hører under. 
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk