Brobygning


Hvis du går i 9. eller 10. klasse kan du komme på et brobygningsforløb. Forløbet er tilrettelagt, så du i det størst mulige omfang oplever hvordan "dagligdagen" er på hhx. Formålet med brobygningsforløbet er at give dig de bedst mulige forudsætninger for at vurdere om hhx-uddannelsens fag, undervisningsformer og skolemiljø er noget for dig. I løbet af din brobygning vil du modtage undervisning i såvel de fag som kendetegner hhx-uddannelsen som i de fag, du kender på forhånd.
Eksempler på fag som kendetegner hhx-uddannelsen er:
  • virksomhedsøkonomi
  • afsætning
  • iværksætteri
  • erhvervsret
  • international økonomi
  • finansiering

Eksempler på fag, som du kender er:
  • dansk
  • engelsk
  • matematik
  • 2. Fremmedsprog
Undervisningen vil spænde fra bl.a. klasseundervisning, mindre cases og gruppearbejde til opgaveløsning og film.

Under dit besøg vil du få en grundig orientering om hhx-uddannelsen ligesom du får mulighed for at stille spørgsmål til både hhx-uddannelsen og de studieretninger, vi udbyder. Under brobygningsforløbet kommer du til at gå i en "brobygningsklasse". Klassestørrelsen kan variere fra uge til uge, men er typisk på 14 -28 elever.

I løbet af brobygningen får du også chancen for at prøve ét af skolens virksomhedsspil. Her lærer du på en sjov og inspirerende måde mere om de økonomiske sammenhænge i en virksomhed, og hvad begreber som resultatsopgørelse, balance og likviditet vil sige.

Undervisningen foregår normalt i tidsrummet kl. 8.10 - 13.50.

Er du interesseret i et høre mere om brobygningsforløb eller vil du gerne deltage i et brobygningsforløb på handelsgymnasiet er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til handelsgymnasiet i Aalborg
Jørn Dahl Uddannelseschef
27105929
27105929
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk