Bekendtgørelser og kvalitet


Det er undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der danner rammen om HHX-uddannelsen. Du finder de vigtigste links vedr. uddannelsen nedenunder:

Bekendtgørelser for elever, der er påbegyndt en gymnasial uddannelse før 1. august 2017

Bekendtgørelser for elever, der er påbegyndt en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017

Kvalitet

På Handelsgymnasiet gennemfører vi løbende evalueringer af elevernes trivsel på skolen. Evalueringernes formål er at give os en viden om, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan blive bedre til. Denne viden bruger vi til hele tiden at udvikle os – til gavn for både elever, medarbejdere og skolen som helhed. 

I vores elevtrivselsundersøgelse spørges der bl.a. ind til områder lige fra selve undervisningen til faciliteterne på skolen. Undersøgelsen bliver udarbejdet af UddannelsesBenchmark.dk, der er et nationalt netværk for ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsakademier.
 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk