Adgangskrav og optagelse på 2-årig HHX


Vi har optag på den 2-årige HHX næste gang til august 2019.

For at blive optaget på den 2-årige HHX skal du som udgangspunkt være mellem 18-30 år. Du skal samtidig være erklæret uddannelsesparat, og have bestået 9. og evt. 10. klassesprøven. Med udgangspunkt i dit eksamensbevis og en individuel samtale, vil du blive tilbudt en optagelsesprøve, hvis vi finder det nødvendigt.

Optagelse

Du søger om optagelse til den 2-årige HHX via www.optagelse.dk. Du kan logge på med dit NemID.

Når du har sendt din ansøgning, og vi har gennemgået den, vil der blive sendt et brev til dig via e-boks. Du bør derfor tjekke din e-boks med jævne mellemrum.

Alle ansøgere vil blive indkaldt til en individuel samtale inden optagelse på uddannelsen. Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, så kontakt os gerne.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk